81 466 45 70 poczta@lo29.lublin.eu Lipowa 25

Biblioteka

Biblioteka XXIX LO w Lublinie

Biblioteka szkolna pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego. Dysponuje stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, z których mogą korzystać uczniowie (przed lub po swoich lekcjach) oraz nauczyciele. Użytkownicy mają też dostęp do skanera i drukarki (wydruki wyłącznie na własnym papierze, w ograniczonej ilości). Księgozbiór biblioteki liczy ponad 9000 woluminów. Stanowi go: literatura naukowa i popularnonaukowa, beletrystyka, lektury szkolne, podręczniki, czasopisma, literatura pedagogiczna, multimedia (685 woluminów). Ponadto od r. szkolnego 2015/2016 gromadzone są podręczniki dotowane dla uczniów oddziałów gimnazjalnych, które liczą ponad 6200 egzemplarzy. Zbiory są udostępniane w automatycznym systemie obsługi czytelników MOL Optivum wszystkim uczniom, pracownikom szkoły oraz osobom zainteresowanym.

Pracownicy biblioteki:

mgr Urszula Sławek – Dyrektor XXIX LO w Lublinie,

mgr Ewa Kołodziejczyk – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel plastyki,

mgr Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna – nauczyciel bibliotekarz.

BIBLIOTEKA CZYNNA JEST WE WSZYSTKIE DNI NAUKI
od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.00.