W czwartek 13 grudnia pożegnaliśmy kolejnego podkomendnego naszego Patrona. Mjr Marian Chmielewski ps. „Pomidor” był  żołnierzem patrolu „Żbika” oddziału Kedywu AK „Zapory”. W 1946 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i skazany na 15 lat więzienia (więzień Zamku Lubelskiego, Wronek i Rawicza). Zmarł w wieku 90 lat. Uroczystości pogrzebowe na Majdanku odbyły się w wojskowej asyście honorowej. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich. Wzięła w nich udział także delegacja z naszej szkoły.