Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Jesteśmy w centrum Twojego świata.

  XXIX Liceum Ogólnokształcące

im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Zebrania z rodzicami

11 września 2017 r.

6 listopada 2017 r. (kl. 1 LO,
2 G)

13 listopada 2017 r. ( kl. 3 G)

25 stycznia 2018 r.

7 maja 2018 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Konsultacje

9 października 2017 r.

4 grudnia 2017 r.

5 marca 2018 r.

9 kwietnia 2018 r.

4 czerwca 2018 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Zlot integracyjny

20 września 2017 r. (oddziały gimnazjalne)

22 września 2017 r. (oddziały licealne)

zarządzenie dyrektora szkoły

Termin składania deklaracji
o wyborze języka obcego
na egzaminie gimnazjalnym

do 30 września 2017 r.

Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminu gimnazjalnego,  (podstawa prawna: § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust.1, § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Termin ustalania dostosowania warunków na egzaminie gimnazjalnym

do 15 października 2017 r.

Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminu gimnazjalnego,  (podstawa prawna: § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust.1, § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

IV Wojewódzki Konkurs Historyczny „W hołdzie bohaterom”

14 listopada 2017 r.

VII Festiwal Słowa i Obrazu

Wojewódzki konkurs pięknego czytania

Wojewódzki konkurs plastyczny

30 listopada 2017 r.

Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

listopad-grudzień 2017 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Jasełka dla uczniów

21 grudnia 2017 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Klasyfikacja

Zatwierdzenie klasyfikacji

17 stycznia 2018 r.

22 stycznia 2018 r.

Statut szkoły

zarządzenie dyrektora szkoły

Podsumowanie pracy w I okresie, zebrania z rodzicami

25 stycznia 2018 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Zakończenie I okresu nauki

26 stycznia 2018 r.

Statut szkoły

Bal gimnazjalny

po uzgodnieniu z Radą Rodziców

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Msza św. w intencji Zaporczyków

(po uzgodnieniu ze środowiskiem Zaporczyków)

Rekolekcje wielkopostne

 

Próbny egzamin gimnazjalny klas II

marzec 2018 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

    9.00 – historia i wos

   11.00 – język polski

- część matematyczno -przyrodnicza

    9.00 – przyrodnicze

    11.00 – matematyka

- język obcy nowożytny

     9.00 – poziom podstawowy

    11.00 – poziom rozszerzony

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

 

18 kwietnia 2018 r. (środa)

'

'

'

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

'

'

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

 

 


4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

5 czerwca 2018 r. (wtorek)

6 czerwca 2018 r. (środa)

Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminu gimnazjalnego  (podstawa prawna: § 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm. oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223, z późn. zm.)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

21 czerwca 2018 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Akademie:

- inauguracja roku szkolnego

- Dzień Edukacji Narodowej

- Święto Niepodległości

- Dzień Żołnierzy Wyklętych

- Rocznica śmierci Patrona Szkoły

- Święto Konstytucji 3 Maja

- podsumowanie pracy w r. szk .

  

4 września 2017 r.

12 października 2017 r.

10 listopada 2017 r.

1 marca 2018 r.

7 marca 2018 r.

27 kwietnia 2018 r.

21 czerwca 2018 r.

zarządzenie dyrektora szkoły

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

Copyright © 2018 XXIX Liceum Ogólnokształcące Rights Reserved.