Podziękowanie z Biblioteki Narodowej

Biblioteka Autor: GR 5 lutego 2019

Biblioteka XXIX otrzymała  z Biblioteki Narodowej podziękowanie za przekazanie publikacji z lat 1900-1939. Wśród nich znalazły się m. in. następujące tytuły: Ogniem i mieczem : powieść z lat dawnych. T. 2 Henryka Sienkiewicza.-Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, [1916] – Wydanie jubileuszowe; Pieszo przez Czarny Ląd : (listy z Afryki) Henryka Sienkiewicza, Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolffa; Ryby, płazy, gady : atlas Augusta Schleyera, przekład Ireny Milewskiej pod kier. W. Jezierskiego,Warszawa, Wyd. M. Arcta, 1914; Na krawędzi Władysława St. Reymonta, Wyd. 2 powiększ., Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.

Nasze zbiory uzupełniły narodowe piśmiennictwo o zasoby książek dawnych, zniszczonych i zdekompletowanych w wyniku II wojny światowej. 14 publikacji zostało przekazanych w ramach akcji Na 100-lecie Niepodległości kompletujemy Korpus Publikacji Polskich.