INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

administratora sieci komputerowej w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

 

  1. Dane wybranego kandydata:

Imię i nazwisko: Artur Dołba

Miejsce zamieszkania: Lublin

 

  1. Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pan Artur Dołba spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań administratora sieci komputerowej.

Kandydat posiada znajomość programów komputerowych wymaganych w pracy w szkole oraz systemów  wspomagających pracę oświaty. Jest osobą kompetentną, komunikatywną, zmotywowaną do pracy, posiadającą predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.