17 grudnia rozpoczął się w naszej szkole cykl lekcji w ramach Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL. Projekt stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy.  W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach projektu uczniowie klasy IIIa uczestniczyli w lekcjach Twoje pieniądze i Mądre inwestowanie, prowadzonych przez wolontariuszy – pracowników banków. Uczestnictwo w projekcie dało uczniom możliwość poznania praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych tak, aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie.
Projekt w naszej szkole prowadzony jest od 2014 roku, szkolnym koordynatorem projektu jest p. Małgorzata Szwedo.