Rekrutacja - XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
    (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)  Dz.U.2017.60,
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
    I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
    (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586,
  4. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 – harmonogram (zarządzenie nr 5 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.)