81 466 45 70 poczta@lo29.lublin.eu Lipowa 25

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)  Dz.U.2017.60,
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
  I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586,
 4. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 – harmonogram (zarządzenie nr 5 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.)
 5. Regulamin rekrutacji do XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie na rok szkolny 2018/2019.