81 466 45 70 poczta@lo29.lublin.eu Lipowa 25

Rekrutacja

Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

W roku szkolnym 2019/2020 w XXIX LO w Lublinie utworzone zostaną klasy z następującymi rozszerzeniami:

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. rozszerzenia: biologia, chemia
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. francuski (16 osób) lub j. niemiecki (16 osób)

2. rozszerzenia: obowiązkowo geografia, j. angielski, do wyboru j. francuski lub j. niemiecki
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. francuski (16 osób) lub j. niemiecki (16 osób)

3. rozszerzenia: obowiązkowo matematyka, do wyboru biologia (16 osób) lub fizyka (16 osób)
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. francuski (16 osób) lub j. hiszpański (16 osób)

4. rozszerzenia: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. hiszpański (16 osób) lub j. niemiecki (16 osób)

 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

1.rozszerzenia: biologia, chemia
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. francuski (16 osób) lub j. niemiecki (16 osób)

2. rozszerzenia: obowiązkowo geografia, j. angielski, do wyboru j. francuski lub j. niemiecki
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. francuski (16 osób) lub j. niemiecki (16 osób)

3. rozszerzenia: obowiązkowo matematyka, do wyboru biologia (16 osób) lub fizyka (16 osób)
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. francuski (16 osób) lub j. hiszpański (16 osób)

4. rozszerzenia: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
języki obce:
– obowiązkowo j. angielski
– do wyboru j. hiszpański (16 osób) lub j. niemiecki (16 osób)