Sketchnothing – czyli szkicuj swoje notatki.

Ogólne Autor: EK 15 stycznia 2019

Czym jest sketchnoting? Z angielskiego sketch – szkic, noting – notowanie. Czyli notatki rysunkowe, notowanie z elementami szkicowania. Bywa, że jest to proces nieświadomy (np. bazgranie w czasie rozmowy telefonicznej), może być też w pełni świadomy – gdy masz przed sobą kartkę, na której notujesz inaczej niż zwykle. Zamiast zwykłego pisania, w twojej notatce pojawiają się proste rysunki i hasła kluczowe. Taka notatka pomaga lepiej zapamiętywać i uczyć się. Uczniowie na lekcjach geografii z p. Iwoną Kryczką właśnie tak pracują. Efekty obejrzyjcie sami.