Rada rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy przekazywać na konto:

BANK PEKAO SA   IV O/LUBLIN
11124025001111000037725132