81 466 45 70 poczta@lo29.lublin.eu Lipowa 25

Rada rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy przekazywać na konto:

BANK PEKAO SA   IV O/LUBLIN
11124025001111000037725132