1 luty 2019

Antyk – kamera – akcja

 

W Konkursie „Antyk – Kamera – Akcja!” może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób, w wieku od 15 do 19 lat. Uczestnik bądź Uczestnicy powinni być uczniami odpowiednio szkoły podstawowej lub średniej. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestników filmu pod opieką nauczyciela.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest „Historia starożytna”w rozumieniu dziejów Grecji i Rzymu. Dzięki Wam kultura antyczna ma szansę trwać i inspirować ludzi w XXI wieku!

Włącznie z napisami końcowymi praca konkursowa nie może przekraczać 4 minut. Jest to kryterium, które każdy film musi spełnić, by mógł zostać dopuszczony do konkursu.

Uwaga! Termin przesłania formularza zgłoszeniowego upływa 1 lutego 2019 r.

Termin przesłania deklaracji oraz załadowania filmu na YouTube’a upływa 1 marca 2019 r.

Szczegóły: https://antykkameraakcja.wordpress.com/regulamin/

Informacje poniżej

Konkursy im. J. Czechowicza w MDK „Pod Akacją”

do 22 marca

Unia Film Festiwal

Organizatorem konkursu jest III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat z całej Polski.

Do konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub animowane. Tematyka, konwencja i estetyka filmów dowolna. Czas trwania do 15 min.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2019-03-22

Szczegóły: http://uniaff.pl/?page_id=56

do 31 marca

VIII edycja wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Szkoła Podstawowa nr 30 im.Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie ogłasza VIII edycję wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019 pod hasłem

JEDYNA TAKA KSIĄŻKA …

w trzech kategoriach:
kategoria plastyczna na ilustrację do wybranej książki,
kategoria literacka na opowiadanie twórcze pod tytułem będącym hasłem konkursu,
kategoria medialna na promocję wybranej książki z wykorzystaniem narzędzi
cyfrowych

dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego.

Prace należy złożyć lub przesłać do 31 marca 2019 roku
Cele:
– promocja czytelnictwa,
– rozbudzanie zainteresowania literaturą,
– ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
– inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
– wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w nauce i rozrywce

Więcej informacji:

http://g3-biblioteka.blogspot.com/p/blog-page.html