Samorząd Uczniowski

NOWY SAMORZĄD NA ROK 2019/20 ZOSTANIE WYBRANY W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BRANIA UDZIAŁU W WYBORACH