Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Jesteśmy w centrum Twojego świata.

  XXIX Liceum Ogólnokształcące

im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie

biblioteka
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
organizacja i zarządzanie oświatą, kurs kwalifikacyjny (WODN Kursor w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
wieloletnia współpraca z uczelniami i ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz instytucjami kulturalnymi i oświatowymi;
wykładowca na kursach kwalifikacyjnych oraz studiach podyplomowych dla nauczycieli;
inicjator i organizator przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz lokalnym dla młodzieży, a także dla nauczycieli;
autor kilkunastu publikacji w prasie fachowej;
laureaci ogólnopolskich i miejskich konkursów literackich i recytatorskich;

Pasje
literatura piękna i naukowa, aranżacja wnętrz

wychowanie fizyczne
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
wychowanie fizyczne, studia magisterskie (AWF Biała Podlaska)
trener drugiej klasy piłka nożna, studia podyplomowe (AWF Biała Podlaska)

Doświadczenie zawodowe
trener II klasy piłki nożnej – obecnie szkoli zawodniczki II ligowego UKS Widok Lublin;
organizator współzawodnictwa sportowego rozgrywanego w ramach Igrzysk, Gimnazjady oraz Licealiady Miasta Lublin w piłce nożnej dziewcząt; w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 wraz z reprezentacją Gimnazjum nr 9 w Lublinie uzyskał I miejsce w Gimnazjadzie Miasta Lublin w piłce nożnej dziewcząt, I miejsce w Wojewódzkim Finale Gimnazjady w piłce nożnej dziewcząt oraz 7 miejsce w Finale Krajowym Coca-Cola Cup 2015;

Pasje
sport, a w szczególności piłka nożna oraz motoryzacja

biologia, wychowanie do życia w rodzinie
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
biologia nauczycielska, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
wiedza o życiu seksualnym człowieka, kurs kwalifikacyjny (WOM w Lublinie)


Doświadczenie zawodowe
realizator programów profilaktycznych np. „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Pozdro”;
opiekun Szkolnego Koła PCK;
współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych;
laureat i finalista konkursu przedmiotowego z biologii;

Pasje
taniec, pieczenie ciast, czytanie thrillerów medycznych, hodowanie kwiatów doniczkowych (szczególnie storczyków), aranżacja wnętrz

biologia
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
biologia, 
studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
przysposobienie obronne - edukacja dla bezpieczeństwa, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)
ekologia i ochrona środowiska, studia podyplomowe (Akademia Rolnicza w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
szkolenie w zakresie edukacji ekologicznej w holenderskich ośrodkach edukacji przyrody i środowiska w Apeldoorn i Arnhem;
wieloletnia praca w OKE - pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu egzaminatorów;
współpraca z Ligą Ochrony Przyrody;
37 laureatów i 28 finalistów konkursu przedmiotowego z biologii;
liczne sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich;

Pasje
teatr, muzyka, zwierzęta

wychowanie fizyczne
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
wychowanie fizyczne, studia magisterskie  (AWF Warszawa)

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym;
instruktor koszykówki;
instruktor pływania;
trener kulturystyki;
czynny sędzia koszykówki z licencją L.Z.Kosz;

Pasje
gitara elektryczna, szachy, psychologia, wędkarstwo

wychowanie fizyczne
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
wychowanie fizyczne, studia magisterskie (AWF Warszawa)

organizacja i zarządzanie sportem - menedżer sportu, studia podyplomowe (AWF Poznań)

Doświadczenie zawodowe
instruktor sportu ze specjalnością piłka siatkowa i koszykówka;
instruktor aerobiku, aquaaerobiku, step aerobiku i pilatesu;
masażysta leczniczo-sportowy;
wieloletnia praca z młodzieżą licealną;
sukcesy sportowe w koszykówce dziewcząt;

Pasje
sport, książki, medycyna niekonwencjonalna

Bartosz Przysuchamatematyka
nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie
matematyka, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
dr nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika o specjalności Analiza Sygnałów (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 

Doświadczenie zawodowe
asystent, a następnie adiunkt na Wydziale Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu (Politechnika Lubelska);
p.o. kierownika Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu (Politechnika Lubelska);
autor ponad 20 publikacji naukowych;
nauczyciel matematyki;

fizyka, matematyka
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
fizyka, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
matematyka z elementami informatyki, studia podyplomowe (Politechnika Lubelska)

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku;
organizator wojewódzkiego konkursu „Fizyczny Czar Par” (XI edycji);
współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych;
laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z fizyki oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim z fizyki i matematyki;

Czytaj więcej: mgr Iwona Cisowska

religia
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
teologia studia magisterskie(KUL w Lublinie)
teologia duchowości, studia doktoranckie - licencjat (KUL w Lublinie)
etyka, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)
nauczyciel języka włoskiego, kurs kwalifikacyjny (ORE w Warszawie)
certyfikat znajomości języka włoskiego C1 (Università per Stranieri di Perugia)

Doświadczenie zawodowe
prowadzenie koła języka włoskiego;
laureaci i finaliści konkursów religijnych oraz konkursów wiedzy o Włoszech;

Pasje
hagiografia, język i kultura włoska, kabaret, książki

język polski, religia
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
teologia, studia magisterskie (KUL w Lublinie)
filologia polska, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
logopedia, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
członek zespołu redagującego podręczniki do nauki religii;
współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych;
laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych;
współpraca z wyższymi uczelniami UMCS, KUL, Seminarium Duchownym, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną „Skrzydła”;
członek Towarzystwa Logopedycznego;

Pasje
literatura, film, muzyka

 

geografia
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
geografia, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
edukacja regionalna w gimnazjum, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
współpraca z ORE, CEO – trenerka edukacji globalnej, mentorka na kursach e-learningowych;
trenerka coach;

laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych;
organizatorka miejskich konkursów „Lublin – moje miasto”, „My, Lublinianie”, współorganizatorka konkursu miejskiego „Ukraina – terra (in) cognita”


Pasje
coaching, podróże, muzyka filmowa, Ukraina

plastyka, biblioteka
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
wychowanie plastyczne - specjalizacja malarstwo, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
 bibliotekoznawstwo, kurs kwalifikacyjny (LSCDN w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
współorganizacja przedsięwzięć (np. Festiwal Słowa i Obrazu);
lekcje otwarte dla nauczycieli plastyki i nauczycieli bibliotekarzy;
przewodniczenie w pracach jury konkursów plastycznych;
laureaci konkursów plastycznych ogólnopolskich i wojewódzkich;

Pasje
wnętrzarstwo, ogrodnictwo, taniec, reportaże

biblioteka
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,  studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
kształcenie zdalne w edukacji, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
konsultant ODKKO Vulcan – szkolenia z zakresu programu MOL Optivum i MOL NET+;
współorganizator przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim (m. in. Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W hołdzie bohaterom”);
opiekun zespołu redakcyjnego szkolnej gazety;
wychowawca na obozach młodzieżowych;

Pasje
turystyka piesza górska i turystyka rowerowa, muzyka, literatura faktu

muzyka
nauczyciel dyplomowany


Wykształcenie 
klasa oboju,
studia magisterskie (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel muzyki i dyrygent chórów w szkołach lubelskich;
muzyk w Filharmonii Lubelskiej;
współpraca z orkiestrą i chórem Jubileum;
prowadzenie chóru w ramach programu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”;
nagrody w konkursach i przeglądach chorów (chóru Musicus);

Pasje
muzyka, muzykoterapia, wpływ muzyki na rozwój i zdrowie człowieka, podróże

chemia
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
chemia, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)

nauczanie przyrody (KUL w Lublinie) oraz nauczanie ochrony środowiska (UW w Warszawie), studia podyplomowe

Doświadczenie zawodowe
współorganizator Wojewódzkiego Konkursu "Lubelski Turniej Chemiczny" (pod patronatem LSCDN, Kuratorium, Wydział Chemii UMCS);
egzaminator maturalny, współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych;
egzaminator zawodowy (kwalifikacja Chemik Analityk E 59);

laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych;
współpraca z Fundacją UMCS - prowadzenie kursów przygotwujacych do matury z chemii na poziomie roszerzonym;

Pasje
nauka i podróże

informatyka, zajęcia techniczne
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
wychowanie techniczne, studia magisterskie (Politechnika Lubelska)
nauczanie informatyki, studia podyplomowe(Politechnika Lubelska)

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Kolejowych, LCKZiU , Technikum Mechanicznym w Lublinie;
egzaminator - współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych;
egzaminator ECDL, egzaminator ECCC;
laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych;
kierownik i wychowawca na obozach młodzieżowych;
pilot wycieczek zagranicznych;

Pasje
turystyka rowerowa, podróże, muzyka, literatura piękna

Jadwiga Walickamatematyka, chemia
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
chemia,
studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
matematyka z podstawami informatyki,
studia podyplomowe uprawniające do nauczania matematyki na wszystkich etapach kształcenia (WSP w Kielcach)
uprawnienia do nauczania przedmiotu z elementami języka francuskiego w klasach dwujęzycznych
 

Doświadczenie zawodowe
wieloletni nauczyciel i wychowawca;
nauczanie matematyki z elementami języka francuskiego (w klasach dwujęzycznych);
laureaci i finaliści konkursów z chemii i matematyki - „Kangur”,  „Olimpus”;
organizatorka i współorganizatorka wyjazdów doskonalących kompetencje językowe młodzieży (Francja, Anglia, Włochy);
współpraca z OKE jako egzaminator;
współpraca z KUL, UMCS;

Pasje
dobra książka, muzyka, podróże i fotografia

fizyka
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:
fizyka, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
informatyka w szkole, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
prowadzenie zajęć dla studentów fizyki UMCS;
realizator 3 letniego projektu „e-Akademia” – nauczanie e-learningowe;
pomysłodawca i organizator wojewódzkiego konkursu „Fizyczny Czar Par”;
współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych - wieloletni przewodniczący zespołu egzaminatorów;
uczestnik tygodniowych warsztatów z fizyki cząstek elementarnych w CERN – Genewa;
23 laureatów i 13 finalistów konkursu przedmiotowego z fizyki;

Pasje:
malarstwo, piosenka literacka

język francuski
nauczyciel dyplomowany


Wykształcenie
filologia romańska,
studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
Polsko-Francuskia Podyplomowa Szkoła Organizacji i Zarządzania EDHEC w Lille
stażysta Francuskiej Agencji Prasowej AFP w Warszawie

Doświadczenie zawodowe
egzaminator języka francuskiego DELF A1-B1;
egzaminator maturalny j.francuskiego współpracujący z OKE;
nauczyciel w oddziałach dwujęzycznych;
organizacja wojewódzkich konkursów promujących naukę języka francuskiego m.in: Festiwal Piosenki Francuskiej, Wiedza o Francji;
laureaci konkursu kuratoryjnego z języka francuskiego oraz konkursów międzyszkolnych;

Martyna Chodowskajęzyk polski
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie

filologia polska, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)

kultura i język polski, studia podyplomowe (KUL w Lublinie)

artystyczne formy edukacji ruchowej, studia podyplomowe

Doświadczenie zawodowe

praca pedagogiczna z młodzieżą niepełnosprawną w „Warsztatach Terapii Zajęciowej Teatroterapia” przy Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie jako instruktor plastyki ciała; 
nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcacym;

laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego;

Czytaj więcej: mgr Martyna Chodowska

język polski
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
filologia polska, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
egzaminator maturalny, współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych;
ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, recytatorskich;
realizator projektu "Myślę - nie, mówię - nie";
współpraca z UMCS i KUL;

Pasje
podróże, film, muzyka, literatura

język angielski
nauczyciel mianowany

Wykształcenie
filologia angielska, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
lektor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
realizator modułów nauczania języka specjalistycznego branżowego;
realizator 3-letniego projektu "e-Akademia" - nauczanie e-learningowe;
realizator 2-letniego projektu "Korona Polskiego Wychowania";
egzaminator City & Guilds Pitman Qualifications;
organizator i współorganizator konkursów językowych;
laureaci i finaliści Konkursu Języka Angielskiego, konkursów Olimpus, Fox i in.;

Pasje
wędrówki piesze, dobra książka i muzyka

język angielski
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie 
filologia angielska,
studia magisterskie (UW w Warszawie)
nauczanie języka polskiego jako obcego,
studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
koordynator projektu wymiany młodzieży polsko-włoskiej;
wieloletni przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w części językowej;
realizator 3-letniego projektu „e-Akademia przyszłości”;
współorganizator corocznych spotkań polsko-holenderskich w ramach projektu „Aleja Pamięci”;

Pasje
podróże, muzyka, film, książki

język niemiecki
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
filologia germańska,
studia magisterskie (UMCS)

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel w  liceum ogólnokształcącym, szkole językowej (na poziomach A1, A2, B1, B2, C1);
prowadzenie kursów przygotowujących do matury;
przygotowywanie do matury międzynarodowej z języka niemieckiego;
prowadzenie egzaminów certyfikatowych Instytutu Goethego;
członek Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego;
stypendystka DAAD – stypendium językowe (Marburg),
studia na Westfälische Wilhelms-Universität (Münster);

laureaci konkursu z języka niemieckiego;

Pasje
kultura krajów niemieckojęzycznych, literatura, podróże

historia, wiedza o społeczeństwie
nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie
historia, studia magisterskie (KUL w Lublinie)
wiedza o społeczeństwie, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Lublinie;
współorganizator Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W hołdzie bohaterom”;
egzaminator - współpraca z OKE w ramach prac w komisjach egzaminacyjnych;
laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych;

Pasje
dwudziestolecie międzywojenne, literatura piękna

psycholog
nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie
psychologia - specjalność wychowawcza i kliniczna, 
studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
politologia, studia magisterskie (UMCS w Lublinie)
prawo, studia magisterskie (KUL w Lublinie)
systemowa terapia rodzin,  studia podyplomowe (Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii)
wiedza o społeczeństwie i historia, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)
studium pedagogiczne (WSPA w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe:
realizator programu zajęć profilaktyczno-wychowawczych „Spoójrz inaczej” oraz „ Spójrz inaczej na agresję”;
opiekun Samorządu Uczniowskiego;
wychowawca na obozach młodzieżowych;
współpracownik Radia Lublin i Gazety Wyborczej, rzecznik prasowy;
pilot wycieczek zagranicznych oraz pracownik świetlicy środowiskowej;

Pasje
podróże, muzyka, rodzina

Ewa Dąbrowskapedagog szkolny
nauczyciel mianowany

Wykształcenie
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza studia magisterskie(KUL w Lublinie)
doradztwo zawodowe, studia podyplomowe (UMCS w Lublinie)
t
erapia pedagogiczna, kurs kwalifikacyjny (LSCDN w Lublinie)

Doświadczenie zawodowe
wychowawca w internacie przy liceum ogólnokształcącym;
realizator projektów z doradztwa zawodowego: ”Szkolny Ośrodek Kariery”, „Szkolni Odkrywcy Kariery”;
realizator projektów profilaktycznych: „Spójrz inaczej”, "Spójrz inaczej na agresję”;
opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza;

Pasje
góry, muzyka, literatura podróżnicza

Copyright © 2018 XXIX Liceum Ogólnokształcące Rights Reserved.