Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Jesteśmy w centrum Twojego świata.

    XXIX Liceum Ogólnokształcące

    im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie

W roku 2017 otwieramy klasy z następującymi rozszerzeniami:

A) matematyka, fizyka, język angielski
Języki obce:
- język niemiecki i język francuski (do wyboru przez ucznia)

Dodatkowo:
- język angielski techniczny - English for IT
- język francuski - przygotowanie do uzyskania certyfikatu DELF A1-B1

Współpraca z Politechniką Lubelską

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i języka angielskiego. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: architektura, budownictwo, elektrotechnika, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałów, kosmonautyka, matematyka z optyką, mechanika i budowa maszyn, optyka, logistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie itd.

B) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Języki obce:
- język angielski
- język niemiecki i język francuski (do wyboru przez ucznia)

Dodatkowo:
- elementy prawa także w języku angielskim i języku niemieckim
- język francuski - przygotowanie do uzyskania certyfikatu DELF A1-B1
- filozofia, retoryka
- warsztaty teatralne,
- warsztaty dziennikarskie

Współpraca z KUL

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka itd.

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie
stwarza uczniom warunki do nauki przedmiotów na poziomie podstawowym
i pogłębiania wiedzy w zakresie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Oferta edukacyjna jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym.
W szkole będą też realizowane programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne,
które odpowiadają potrzebom oraz oczekiwaniom uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Copyright © 2018 XXIX Liceum Ogólnokształcące Rights Reserved.