81 466 45 70 poczta@lo29.lublin.eu Lipowa 25

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

administratora sieci komputerowej w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie Dane wybranego kandydata: Imię i nazwisko: Artur Dołba Miejsce zamieszkania: Lublin Uzasadnienie dokonania wyboru: Pan Artur Dołba spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań administratora sieci komputerowej. Kandydat posiada znajomość programów komputerowych wymaganych w pracy w szkole oraz systemów  wspomagających pracę oświaty. Jest osobą kompetentną, komunikatywną, zmotywowaną do pracy, posiadającą predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Szkół "Zapora"

ul. M. Cwiklińkskiej 4/53 20 -067 Lublin BGŻ BNP PARIBAS 57 1600 1462 1810 5529 2000 0001

Numer konta Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy przekazywać na konto: BANK PEKAO SA IV O/LUBLIN 11124025001111000037725132

Pomoc społeczna

100. urodziny Patrona Szkoły

Hieronim Dekutowski 

„Jego biografia pokazuje, że bohaterem może być każdy, kto na tyle wierzy w sens swoich działań, że stać go na największe poświęcenie”.

100 lat temu, 24 września 1918 r., w Dzikowie pod Tarnobrzegiem urodził się Hieronim Dekutowski, „Zapora”, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK i WiN, Patron naszego liceum.

100. rocznicę urodzin „Zapory” świętowała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi, m. in.: p. Teresą Misiuk – Lubelskim Kuratorem Oświaty, p. Waldemarem Podsiadłym (Urząd Wojewódzki w Lublinie), p. Zdzisławem Niedbałą, Mirosławem Jarosińskim (Urząd Miasta Lublin), przedstawicielami środowisk kombatanckich, wśród których znaleźli się dwaj żołnierze „Zapory” – płk Marian Pawełczak „Morwa” oraz ppłk Stanisław Gajewski „Staś”. Listy z przesłaniem do uczestników obchodów 100. urodzin majora wystosowali: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Jan Fedirko – Fundacja Niepodległości.

Dni wolne od zajęć

31 października 2018 r.

Zarządzenie dyrektora szkoły

2 listopada 2018 r.

Zarządzenie dyrektora szkoły

11 – 24 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

10-12 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie dyrektora szkoły

18 – 23 kwietnia 2019 r.

29-30 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie dyrektora szkoły

2 maja 2019 r.

Zarządzenie dyrektora szkoły

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.