Biblioteka

Lektury szkolne odsłuchasz lub pobierzesz za darmo
z następujących portali:

Lektury.gov.pl,

https://wolnelektury.pl/,

www.legalnakultura.pl

Wykaz lektur do liceum:

Lektury dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego  (Dz. Ustaw, Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, s. 34-39)

Lektury dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego (Dz. Ustaw, Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, s. 87-88)

Streszczenia i opracowanie lektur:

https://klp.pl/

Biblioteka szkolna pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego. Dysponuje stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, z których mogą korzystać uczniowie (przed lub po swoich lekcjach) oraz nauczyciele. Użytkownicy mają też dostęp do skanera i drukarki (wydruki wyłącznie na własnym papierze, w ograniczonej ilości). Księgozbiór biblioteki liczy ponad 9000 woluminów. Stanowi go: literatura naukowa i popularnonaukowa, beletrystyka, lektury szkolne, podręczniki, czasopisma, literatura pedagogiczna, multimedia (685 woluminów). Zbiory są udostępniane w automatycznym systemie obsługi czytelników MOL NET+ wszystkim uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.

Pracownicy biblioteki:

mgr Urszula Sławek – Dyrektor XXIX LO w Lublinie,

mgr Ewa Kołodziejczyk – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel plastyki,

mgr Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna – nauczyciel bibliotekarz;

BIBLIOTEKA CZYNNA JEST WE WSZYSTKIE DNI NAUKI W GODZ. 7.30-15.00

Uwaga! Podczas pandemii oraz w trakcie matur godziny pracy biblioteki mogą ulec zmianie. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Książki można pozostawić w sekretariacie szkoły.

Aktualności z życia biblioteki