Matura 2022

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.
Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeżeli jednak zdający potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej, może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych.
Zdający będą mieli możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.


MATURY 2023

CKE zamieściła na swojej stronie informator o egzaminie maturalnym w formule 2023. Obowiązuje on:
1) absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2022/2023 oraz
2) absolwentów techników – od roku szkolnego 2023/2024.

Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z treścią informatorów.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego można składać elektronicznie – nowe przepisy (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
z 24 września 2021 r.)