Olimpiady i konkursy

Zachęcamy uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, których finaliści i laureaci, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uzyskują uprawniających odpowiednio do:

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022.