REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w naszym liceum. W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy cztery klasy: geograficzno-angielską, humanistyczną, biologiczno-matematyczną i geograficzno-matematyczną. Szczegółowe informacje o każdej klasie znajdują się w odnośniku Oferta edukacyjna.
Jesteśmy nowym liceum na mapie Lublina (od 2017 r.), ale mamy ambicję dołączyć do grona najlepszych liceów miasta. Znaleźliśmy się w gronie 17 lubelskich szkół w rankingu Perspektyw. Otrzymaliśmy brązową tarczę!

Nasi uczniowie wykazują się różnorodnymi talentami, pasjami, angażują się w realizację wielu zadań na terenie szkoły i poza nią. Przykładem są liczne sukcesy licealistów, które odnieśli w czasie trwającej pandemii. Szczególnie wyróżnili się humaniści, którzy uzyskali tytuły laureata w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno we współzawodnictwie z języka polskiego, jak i historii.
Kilkoro naszych uczniów zostało laureatami “Olimpusa” z języka angielskiego w sesji zimowej. Natomiast biolodzy odnieśli sukces w konkursie ogólnopolskim.
Liczymy na Wasze wsparcie w tworzeniu dobrej atmosfery do nauki, pracy i rozrywki w naszym liceum.
Zapraszamy do “Zapory”!


  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. RP z 11 września 2019 r., poz. 1737).
  4. Zarządzenie nr 7 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego z dnia 29 stycznia 2021 r.