Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w naszym liceum. W roku szkolnym 2020/2021 otwieramy cztery klasy: geograficzno-angielską, humanistyczną, biologiczno-chemiczną i matematyczno-fizyczną. Szzcegółowe informacje o każdej klasie znajdują się w odnośniku Oferta edukacyjna.
Jesteśmy nowym liceum na mapie Lublina (od 2017 r.), ale mamy ambicję dołączyć do grona najlepszych liceów miasta. Nasi uczniowie wykazują się różnorodnymi talentami, pasjami, angażują się w realizację wielu zadań na terenie szkoły i poza nią. Przykładem są liczne sukcesy licealistów, które odnieśli w czasie trwającej pandemii. Szczególnie wyróżnili się humaniści, którzy uzyskali tytuły laureata w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno we współzawodnictwie z języka polskiego, jak i historii.
Kilkoro naszych uczniów zostało laureatami “Olimpusa” z języka angielskiego w sesji zimowej. Natomiast biolodzy odnieśli sukces w konkursie ogólnopolskim (szczegółowe informacje o udziale w konkursach znajdują się w Wydarzeniach) .
Liczymy na Wasze wsparcie w tworzeniu dobrej atmosfery do nauki, pracy i rozrywki w naszym liceum. Zapraszamy do “Zapory”!