Nasze konkursy

X Festiwal Słowa i Obrazu. Wojewódzki konkurs pięknego czytania i Wojewódzki konkurs plastyczny

HONOROWY PATRONAT: Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.
PATRONAT MEDIALNY: Radio Lublin.

XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie organizują X edycję Festiwalu Słowa i Obrazu pod hasłem „Wyobraźnia bez granic”.

W 2021 r. obchodzimy Rok Stanisława Lema w 100-lecie jego urodzin. Pragniemy przypomnieć twórczość wybitnego autora literatury fantastyczno-naukowej (science-fiction), jednego z najczęściej czytanych twórców polskich na świecie. Futurologiczne pomysły naukowe, dar inwencji językowej to najbardziej charakterystyczne cechy twórczości Stanisława Lema. Mamy nadzieję, że jego teksty pobudzą wyobraźnię czytelników, zmuszą do refleksji, zaskoczą…

Twórczość Stanisława Lema będzie towarzyszyła uczestnikom spotkań, prelekcji oraz dwóch konkursów wojewódzkich – pięknego czytania i plastycznego

.Każdy z nas zastanawia się nad wizją świata za 100 i więcej lat. Naszą wyobraźnię kształtuje m. in. literatura fantastyczna. Zachęcamy nauczycieli do promowania wśród uczniów czytania ciekawych książek, a młodzież zapraszamy do udziału w konkursach. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a nauczyciele dyplomy za przygotowanie uczniów do konkursów.

Organizatorzy

Film z podsumowania X Festiwalu Słowa i Obrazu

Poniżej zamieszczamy wyniki konkursów.

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

MISTRZ OBRAZU – laureaci:

Jakub Jaworek – PSP nr 5 w Kraśniku (p. Anna Niewiadomska, p. Małgorzata Fendrykowska) –
„O maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”;

Aleksandra Świć – SP nr 2 w Parczewie (p. Marta Kozak-Korolczuk) – praca inspirowana książką
S. Lema „Pożytek ze smoka”;

Joanna Urban – SP nr 21 w Lublinie (p. Anna Ścisło) – „Wierny robot”;

WICEMISTRZ OBRAZU – laureaci:

Julia Czępińska  – SP w Wojciechowie (p. Agnieszka Bardzel) – „O maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”;

Aniela Jastrzębska – ZS w Białej Podlaskiej (p. Wojciech Żuliński);

Agata Tuźnik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce (p. Monika Matysiak, p. Alicja Boberska-Kutnik) – „Opowieści o pilocie Pirxie”;

WYRÓŻNIENIA

Kamil Warowny – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Lublinie (p. Rafał Lipert) – „Trzej elektrycerze”;

Alicja Zaremba – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie (p. Anna Woźniak-Łakota) – „Astronauci”;

Karolina Chyrchel –  Szkoła Podstawowa w Puchaczowie (p. Agnieszka Zgórska): „Bajki robotów”;

Krzysztof Dudziak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie (p. Anna Woźniak-Łakota) –„Bajki robotów”;

Zuzanna Kukiełka – SP nr 29 w Lublinie (p. Malgorzata Basińska) – „Uranowe Uszy”.

 

Uwagi jury Wojewódzkiego konkursu plastycznego

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

MISTRZ SŁOWA – laureaci:

Hanna Mytyk,  SP im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach (p. Anna Zgierska)- „Bajki robotów” – fragm. „Jak ocalał świat”;

Olgierd Kalinowski, SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie (p.Weronika Lameńska-Ćwiek) -„Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pakował”.

Zapraszamy do wysłuchania laureatów konkursu pięknego czytania (linki od nazwisk).

WICEMISTRZ SŁOWA – laureat:  

Barbara Cecylia PaluchGminny Zespół Szkół  w Kazimierzu Dolnym (p. Iwona Majewska) – „Niezwyciężony”.

Wyróżnienia:

Martyna FerensSP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Podhorcach (p. Halina Joniec) – „Bajki robotów” – „Jak ocalał świat”;

Mateusz GoliszekSP nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lub. (p. Renata Kopycińska) – „Dzienniki gwiazdowe” – „Życie na ziemi”;

Lena JankowskaSP nr 24 w Lublinie (p. Elżbieta Wróbel) – „Bajki robotów” – „Maszyna Trurla”;

Emilia Wielgus,  SP nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku (p. Anna Niewiadomska) – „Dzienniki gwiazdowe” – Podróż ósma.

Uwagi jury Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania

 

Laureatów i opiekunów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów po wcześniejszym umówieniu się (e-mail: 29lozapora@gmail.com lub tel. do XXIX LO w Lublinie: 81 466 45 70) do siedziby organizatora przy ul. Lipowej 25.

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały związane ze Stanisławem Lemem i jego twórczością. Zachęcamy do ich przejrzenia.

Lem 2021

Lem wizjoner

Twarze i maski Lema

Alfabet Stanisława Lema

Strona o twórczości pisarza

Oficjalna strona Stanisława Lema

Lem a film


Konkurs na memy w j. angielskim

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu na memy. Do wybranych zdjęć (są wywieszone również na tablicy obok sali 13) wymyślcie ciekawy, śmieszny, intrygujący podpis w j. angielskim.  Zapiszcie go na kartce z numerem zdjęcia i podpiszcie swoim imieniem, nazwiskiem i klasą oraz przekażcie nauczycielowi j. angielskiego do końca października. Dla laureatów przewidziane są oceny celujące z j. angielskiego, za wyróżnienia oceny bardzo dobre. Organizatorem konkursu jest p. Joanna Ciszewska.