Samorząd uczniowski

SKŁAD SU

OD LEWEJ:

Mikołaj Oleszczuk z kl. 1a LO [Zastępca]

Nina Biel z kl. 1b LO [Przewodnicząca SU]

Dominika Ozimek z kl. 3c G [Członek SU]

Magdalena Dalmata z kl. 3b G [Członek SU]

Sebastian Korbut z kl. 3f G [Członek SU]