Stołówka

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą korzystać z obiadów oferowanych przez

P.H.U. “RELAX” sp. z o.o.

ul. Przyjaźni 17, 20-314 Lublin

Cena obiadu abonamentowego wynosi 9 zł. Wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy w BOŚ:

66 1540 1144 2001 6427 5033 0001

Cena obiadu jednorazowego wynosi 10 zł.