OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych 
w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

Informuję, że Zarządzeniem nr 26/2017/2018 Dyrektora XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie z dnia 30 lipca 2018 r. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem można się kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email: iod@lo29.lublin.eu  lub pisemnie na adres Administratora danych.

Inspektor Danych Osobowych: Witold Przeszlakowski

email: iod@lo29.lublin.eu  

Adres Administratora danych:
XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25
20-020 Lublin